Historia

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Łączność” w Tomaszowie Maz. może poszczycić się ponad 100-letnią historią. Spółdzielnia doświadczyła wielu zmian zarówno w okresie międzywojennym, jak i trudów II wojny światowej. Okres jej działania to także czasy, w których konieczne okazało się stawianie czoła skomplikowanej sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju. Również lata transformacji ustrojowej to burzliwe dzieje, związane ze zmieniającym się otoczeniem ekonomicznym i konkurencją.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Łączność” w Tomaszowie Maz. jest silnie związana z wieloma rodzinami i mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, jako solidna i konkurencyjna sieć sklepów. Kolejne pokolenia tomaszowian robiły zakupy w sklepach PSS, a wielu mieszkańców miasta pracowało w licznych placówkach handlowych Spółdzielni.

Mamy przyjemność pracować dla naszych klientów, których znamy i podążamy za ich potrzebami. Stąd też ciągle zmieniająca się na lepsze oferta i wysoki poziom świadczonej obsługi w oparciu o wdrożone standardy najwyższej jakości obsługi klienta i zasady dobrych praktyk.

© 2019 Pss "Łączność" Tomaszów Mazowiecki